Propozice

"Panstvím knížete Auersperga ... nejen se strakáčem"  4. ročník dog-maratonového závodu pořádaného ve  spolupráci a pod záštitou Klubu českých turistů - odbor Slatiňany.

 I letos je součástí našeho dogtreku závod pro české strakaté psy !
 

Termín : 6. října 2018

KONEC PŘIHLÁŠEK, STARTOVNÍ LISTINA UZAVŘENA.
 

Za přihlášeného se závodní tým počítá, až po zaplacení startovného!!! Startovné lze uhradit nejpozději do 7. září 2018.

TRASY: DW, DM (MID) ± 47 km - bude upřesněno;  TOUR ± 26 km - bude upřesněno;  MINI do 10 km - bude upřesněno

KATEGORIE: 

  • DW (dog-maraton ženy)
  • DW čsp (dog-maraton ženy - český strakatý pes)
  • DM (dog-maraton muži)
  • DM čsp (dog-maraton muži - český strakatý pes)
  •  TOUR ŽENY (do 35 let)
  • TOUR ŽENY (nad 35 let)
  •  TOUR MUŽI (do 35 let)
  •  TOUR MUŽI (nad 35 let)
  • TOUR MUŽI čsp + TOUR ŽENY čsp
  •  MINI

STARTOVNÉ:                                      po uzávěrce:            
DW, DM:        300 Kč                            DW, DM:        450 Kč             
TOUR:            200 Kč                            TOUR:            350 Kč          
MINI:              100 Kč                            MINI:              250 Kč
Pejsek z útulku (trasa TOUR/MINI):     50 Kč
Poznámka: startovné po uzávěrce lze uhradit pouze ve výjimečných případech a vždy po odsouhlasení organizátory!           

Za přihlášeného se závodní tým počítá, až po zaplacení startovného! Startovné je nevratné. Po dohodě s pořadateli akce, do uzávěrky přihlášek, a pokud to kapacita útulku dovolí, je možnost "zapůjčení" psa z útulku v  Podlíšťanech www.psi-podlistany.estranky.cz/ Pejskové však budou k "zapůjčení" pouze v kategorii TOUR a MINI.

Startovné zasílejte převodem na účet číslo 2801144353/2010, variabilní symbol = telefonní číslo uvedené v přihlášce. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno!

ZÁKLADNA: Plovárna Slatiňany  www.slatinany.cz/plovarna.php

PREZENTACE:
Pro závodníky, kteří plánují přespat, je možné vyřídit prezentaci již v pátek  5. října 2018 po 17cté hod, s ostatními to zvládneme v sobotu ráno před startem.

MÍTING: Pátek  5. října 2018 od 19.00 hod. Účastníci se během mítinku dovědí podrobnosti o trati a kontrolních bodech atd. Účast na mítingu je nepovinná, ale zároveň může být prospěšná (možnost nastudování si trasy a itineráře závodu předem).

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Platné očkování v očkovacím průkazu. Minimální stáří psa do dog-maratonu je jeden rok.  Dogtrekkingu se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima.

VYHLÁŠENÍ: Vyhlášení kategorií TOUR a DW, DM proběhne po dojití posledního závodníka v dané kategorii. Maximální časový limit je 24 hodin. Závodníci v kategorii MINI budou odměněni po dojití do cíle. Kategorie MINI není soutěžní, nebude se vyhlašovat umístění.

START:
     - všechny kategorie DW, DM sobota 6. října 2018 od 7.00 hod do 9.00 hod
     - všechny kategorie TOUR a MINI sobota 6. října 2018 od 8.00 hod do 10.00 hod
Závodníci startují během tohoto časového intervalu po jedné minutě, v libovolném pořadí, startovní čas jim bude vyznačen do startovní karty. Lze odstartovat i později, ale jako startovní čas bude uvedeno 9.00 hod. pro kategorie DW, DM a 10.00 hod. pro kategorie TOUR a MINI.

POVINNÁ VÝSTROJ: Mapa a itinerář (zajistí pořadatel), lahev s pitnou vodou (min 1 litr na psa - bude kontrolována na startu), lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, dezinfekce), psací potřeby.

DOPORUČENÁ VÝSTROJ: Mapa KČT 45 Železné hory, Mapa Pardubicko, Chrudimsko č. 48  Shocart.cz , nabitý mobil, pláštěnka, GPS, botičky pro psa, jídlo pro psa a jeho pána, svítilna.

CHARAKTERISTIKA DOGTREKKINGU: Jde o extrémní vytrvalostní sport, při němž stanovenou trať absolvuje člověk se psem - psy v určeném časovém limitu. Psovod jde se psem spojen buď postrojem a vodítkem nebo vede psa pouze na vodítku, pes může být nosič. Závodníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomi vlastní odpovědnosti za sebe a svého psa.

DALŠÍ PODMÍNKY: Na trati se účastníci pohybují samostatně, maximálně ve dvojici. Po celou dobu závodu i v oblasti plovárny musí být psi připoutání na vodítku. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitou diskvalifikací! Bude kontrolováno. Samozřejmostí je úklid po psech v prostorách plovárny i na trati závodu. Zásoby jídla a pití je povoleno doplňovat v místních obchodech, restauracích či u domorodců. Odvoz z trati při zranění nebo vážných zdravotních potížích psovoda či jeho psa je zdarma. Za poplatek 250 Kč na požádání závodníka. V případě účastníka mladšího 15 let bude start povolen pouze s doprovodem. Ve věku 15-18 let je třeba předložit písemný souhlas rodičů.

UBYTOVÁNÍ: Možnost přespání ve stanech přímo na plovárně Slatiňany (stan, auto) max. počet stanů 20 - uvádějte prosím do přihlášky!!! nebo na ubytovně TJ Spartak www.turisticky.net/turisticka-ubytovna-sk-spartak-slatinanyos

Zájemci o ubytování na ubytovně TJ Spartak kontaktujte prosím přímo paní Saiverovou (tel. 776 160 715).

Město Slatiňany učinilo vstřícné kroky s pronájmem místní plovárny pro náš závod. Proto apelujeme a žádáme všechny závodníky, aby dodržovali případné zákazy vstupu se psem, udržovali v areálu plovárny a jejím okolí maximální pořádek a čistotu se samozřejmým úklidem "pokladů" po svých pesanech. Se stejnou prosbou se obracíme i na závodníky ubytované v ubytovně TJ Spartak, jejíž pronajímatel pro nás udělal laskavou výjimku a umožnil nám Vás ubytovat i s Vašimi čtyřnohými kamarády. TJ Spartak dále umožní závodníkům za symbolický poplatek 20,- kč využít sprchy v areálu sportovní haly. 

DALŠÍ INFORMACE: Stánek s občerstvením bude k dispozici od soboty 6. října. Pro hladové a žíznivé, kteří přijedou už v  pátek 5. října máme tyto tipy v dosahu plovárny, kde se dá obojí úspěšně uspokojit: Motorest Bonet - T. G. Masaryka 786, Hospůdka pod kopcem -Škrovád 33,  Hostinec U Půhoných - Škrovád 9, Slatiňany (nevaří)

KONTAKTY:
Erika Fiantová       -    fiantova@seznam.cz            mob.: 728 441 608
Vašek Chrbját        -    vchrbjat@gmail.com           mob.: 774 900 261
Marie Kuncová      -    kuncova.mar@seznam.cz    mob.: 736 629 143
(předsedkyně KČT odbor Slatiňany)           

S případnými dotazy se obracejte na: dogmaraton.slatinany@gmail.com