Propozice

"Panstvím knížete Auersperga ... nejen se strakáčem"  4. ročník dog-maratonového závodu pořádaného ve  spolupráci a pod záštitou Klubu českých turistů - odbor Slatiňany.

 I letos je součástí našeho dogtreku závod pro české strakaté psy !
 

Termín : 6. října 2018

Uzávěrka přihlášek 31. srpna 2018 nebo do naplnění kapacity celkového počtu 150 závodníků.

Za přihlášeného se závodní tým počítá, až po zaplacení startovného!!! Startovné lze uhradit nejpozději do 7. září 2018.

TRASY: DW, DM (MID) ± 47 km - bude upřesněno;  TOUR ± 26 km - bude upřesněno;  MINI do 10 km - bude upřesněno

KATEGORIE: 

  • DW (dog-maraton ženy)
  • DW čsp (dog-maraton ženy - český strakatý pes)
  • DM (dog-maraton muži)
  • DM čsp (dog-maraton muži - český strakatý pes)
  •  TOUR ŽENY (do 35 let)
  • TOUR ŽENY (nad 35 let)
  •  TOUR MUŽI (do 35 let)
  •  TOUR MUŽI (nad 35 let)
  • TOUR MUŽI čsp + TOUR ŽENY čsp
  •  MINI

STARTOVNÉ:                                      po uzávěrce:            
DW, DM:        300 Kč                            DW, DM:        450 Kč             
TOUR:            200 Kč                            TOUR:            350 Kč          
MINI:              100 Kč                            MINI:              250 Kč
Pejsek z útulku (trasa TOUR/MINI):     50 Kč
Poznámka: startovné po uzávěrce lze uhradit pouze ve výjimečných případech a vždy po odsouhlasení organizátory!           

Za přihlášeného se závodní tým počítá, až po zaplacení startovného! Startovné je nevratné. Po dohodě s pořadateli akce, do uzávěrky přihlášek, a pokud to kapacita útulku dovolí, je možnost "zapůjčení" psa z útulku v  Podlíšťanech www.psi-podlistany.estranky.cz/ Pejskové však budou k "zapůjčení" pouze v kategorii TOUR a MINI.

Startovné zasílejte převodem na účet číslo 2801144353/2010, variabilní symbol = telefonní číslo uvedené v přihlášce. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno!

ZÁKLADNA: Plovárna Slatiňany  www.slatinany.cz/plovarna.php

PREZENTACE:
Pro závodníky, kteří plánují přespat, je možné vyřídit prezentaci již v pátek  5. října 2018 po 17cté hod, s ostatními to zvládneme v sobotu ráno před startem.

MÍTING: Pátek  5. října 2018 od 19.00 hod. Účastníci se během mítinku dovědí podrobnosti o trati a kontrolních bodech atd. Účast na mítingu je nepovinná, ale zároveň může být prospěšná (možnost nastudování si trasy a itineráře závodu předem).

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Platné očkování v očkovacím průkazu. Minimální stáří psa do dog-maratonu je jeden rok.  Dogtrekkingu se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima.

VYHLÁŠENÍ: Vyhlášení kategorií TOUR a DW, DM proběhne po dojití posledního závodníka v dané kategorii. Maximální časový limit je 24 hodin. Závodníci v kategorii MINI budou odměněni po dojití do cíle. Kategorie MINI není soutěžní, nebude se vyhlašovat umístění.

START:
     - všechny kategorie DW, DM sobota 6. října 2018 od 7.00 hod do 9.00 hod
     - všechny kategorie TOUR a MINI sobota 6. října 2018 od 8.00 hod do 10.00 hod
Závodníci startují během tohoto časového intervalu po jedné minutě, v libovolném pořadí, startovní čas jim bude vyznačen do startovní karty. Lze odstartovat i později, ale jako startovní čas bude uvedeno 9.00 hod. pro kategorie DW, DM a 10.00 hod. pro kategorie TOUR a MINI.

POVINNÁ VÝSTROJ: Mapa a itinerář (zajistí pořadatel), lahev s pitnou vodou (min 1 litr na psa - bude kontrolována na startu), lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, dezinfekce), psací potřeby.

DOPORUČENÁ VÝSTROJ: Mapa KČT 45 Železné hory, Mapa Pardubicko, Chrudimsko č. 48  Shocart.cz , nabitý mobil, pláštěnka, GPS, botičky pro psa, jídlo pro psa a jeho pána, svítilna.

CHARAKTERISTIKA DOGTREKKINGU: Jde o extrémní vytrvalostní sport, při němž stanovenou trať absolvuje člověk se psem - psy v určeném časovém limitu. Psovod jde se psem spojen buď postrojem a vodítkem nebo vede psa pouze na vodítku, pes může být nosič. Závodníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomi vlastní odpovědnosti za sebe a svého psa.

DALŠÍ PODMÍNKY: Na trati se účastníci pohybují samostatně, maximálně ve dvojici. Po celou dobu závodu i v oblasti plovárny musí být psi připoutání na vodítku. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitou diskvalifikací! Bude kontrolováno. Samozřejmostí je úklid po psech v prostorách plovárny i na trati závodu. Zásoby jídla a pití je povoleno doplňovat v místních obchodech, restauracích či u domorodců. Odvoz z trati při zranění nebo vážných zdravotních potížích psovoda či jeho psa je zdarma. Za poplatek 250 Kč na požádání závodníka. V případě účastníka mladšího 15 let bude start povolen pouze s doprovodem. Ve věku 15-18 let je třeba předložit písemný souhlas rodičů.

UBYTOVÁNÍ: Možnost přespání ve stanech přímo na plovárně Slatiňany (stan, auto) max. počet stanů 20 - uvádějte prosím do přihlášky!!! nebo na ubytovně TJ Spartak www.turisticky.net/turisticka-ubytovna-sk-spartak-slatinanyos

Zájemci o ubytování na ubytovně TJ Spartak kontaktujte prosím přímo paní Saiverovou (tel. 776 160 715).

Město Slatiňany učinilo vstřícné kroky s pronájmem místní plovárny pro náš závod. Proto apelujeme a žádáme všechny závodníky, aby dodržovali případné zákazy vstupu se psem, udržovali v areálu plovárny a jejím okolí maximální pořádek a čistotu se samozřejmým úklidem "pokladů" po svých pesanech. Se stejnou prosbou se obracíme i na závodníky ubytované v ubytovně TJ Spartak, jejíž pronajímatel pro nás udělal laskavou výjimku a umožnil nám Vás ubytovat i s Vašimi čtyřnohými kamarády. TJ Spartak dále umožní závodníkům za symbolický poplatek 20,- kč využít sprchy v areálu sportovní haly. 

DALŠÍ INFORMACE: Stánek s občerstvením bude k dispozici od soboty 6. října. Pro hladové a žíznivé, kteří přijedou už v  pátek 5. října máme tyto tipy v dosahu plovárny, kde se dá obojí úspěšně uspokojit: Motorest Bonet - T. G. Masaryka 786, Hospůdka pod kopcem -Škrovád 33,  Hostinec U Půhoných - Škrovád 9, Slatiňany (nevaří)

KONTAKTY:
Erika Fiantová       -    fiantova@seznam.cz            mob.: 728 441 608
Vašek Chrbját        -    vchrbjat@gmail.com           mob.: 774 900 261
Marie Kuncová      -    kuncova.mar@seznam.cz    mob.: 736 629 143
(předsedkyně KČT odbor Slatiňany)           

S případnými dotazy se obracejte na: dogmaraton.slatinany@gmail.com