Panstvím knížete Auersperga...nejen se strakáčem 2019

5. ročník dog-maratonového závodu​ pořádaného pod záštitou KČT odbor Slatiňany a města Slatiňany.

 

Přijměte pozvání k prohlídce panství knížat z rodu Auerspergů! Rodu lidového, osvíceného a pokrokového, který v krajině Železných hor zanechal nejednu stopu. S Auerspergy se seznámíme jako s milovníky koní, staviteli a budovateli zajímavých staveb a jako majiteli a dobrými hospodáři v oborách a rozlehlých smíšených lesích plných zvěře.

Více zde: https://panstvim-knizete-auersperga.webnode.cz/

Naším dogtrekem Vám chceme nabídnout nejenom možnost si se svým čtyřnohým parťákem pěkně zasportovat, příjemně se znavit, pokochat se železnohorskou přírodou, ale máme v plánu Vás také zlehka zasvětit do historie a poukázat na některé unikáty, které se nachází v našem okolí. Mimo jiné budete procházet po zpevněných cestách komplexu "Rekreační lesy Podhůra", protnete několik naučných stezek, sem tam budete míjet informační tabuli upozorňující na přírodní či jinou zajímavost, vyšlápnete pár kopečků na jejichž vrcholu budete odměněni vyhlídkou do širokého kraje a na svém putování se seznámíte s malebnými vesničkami a městy na území, kde se kdysi rozprostíralo panství knížat Auerspergů...

Slovo dalo slovo a tak tu máte 5. ročník. Letošní dog - maraton odstartuje v sobotu 5. října 2019. Závodníci se mohou hlásit do kategorií: DM (dog-maraton muži), DW (dog-maraton ženy), TOUR muži, TOUR ženy, nesoutěžní MINI a taktéž bude opět součástí závodu dogtrek pro české strakaté psy s kategoriemi DM čsp (dog-maraton muži čsp), DW čsp (dog-maraton ženy čsp), TOUR čsp. Stejně, jako v loňském ročníku, budou všichni závodníci automaticky pojištěni úrazovým pojištěním. 

5. ročník "Aušperka" je pod záštitou a ve spolupráci s Klubem českých turistů - odbor Slatiňany  https://turisteslatinany.webnode.cz/ a s městem Slatiňany  https://www.slatinany.cz/index.php.

Jsme partnery útulku v Podlíšťanech. Pokud chcete závodit a nemáte vlastního pejska je zde možnost si (dle momentální nabídky) čtyřnohého závodníka do dogtreku "zapůjčit". Útulkáči budou závodit pouze v kategoriích MINI a TOUR.  www.psi-podlistany.estranky.cz/